FORMULARZ REZERWACJI

Dane zamawiającego

    Wskazane w treści formularza dane osobowe użytkownika przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem RODO w celu umożliwienia przyjęcia rezerwacji pojazdu dokonanej przez użytkownika. Administratorem danych użytkownika jest Master4Car z siedzibą w Bugaj 140, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.